REBAİB KANDİLİNİZİ VE MÜBAREK ÜÇ AYLARINIZI TEBRİK EDER FEYİZLİ VE BEREKETLİ GEÇMESİNİ NİYAZ EDERİM. - Av. Necmi ÖZEN - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi - 1.Hukuk Müşaviri Av. Necmi ÖZEN – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi – 1.Hukuk Müşaviri

HIZLI DUYURULAR

REBAİB KANDİLİNİZİ  VE MÜBAREK ÜÇ AYLARINIZI TEBRİK EDER  FEYİZLİ VE BEREKETLİ GEÇMESİNİ NİYAZ EDERİM.

REBAİB KANDİLİNİZİ VE MÜBAREK ÜÇ AYLARINIZI TEBRİK EDER FEYİZLİ VE BEREKETLİ GEÇMESİNİ NİYAZ EDERİM.

Mart 7th, 2019
Haberler

2 Mart 2019 tarihinde Saatçi Ali Efendi Konağında “Dünden bugüne islamı nasıl tanıdım ” konulu sohbetlerinde uzun yıllar, ABD’ de endüstri mühendisi olarak NASA’nın uzay araştırmaları için finanse ettiği biyomedikal AR-GE ekibinde çalışmış, Şener SANCAR’ı zevkle dinledik.
Antalyada doğan, lise son sınıftayken imtihanı kazanarak ABD ye giden SANCAR çok başarılı eğitim hayatından sonra üniversitede tanıştığı hrıstiyan bir bayanla evlenmiştir.
ABD de önemli görevlerde bulunmuş, çalışmaları nedeniyle ABD kongresinden ödül almıştır. ABD de batı kültür ve değerleriyle yetişmiş olan Sayın SANCAR çok etkileyici kişiliği ile dikkat çekmektedir.
12 EYLÜL DARBESİ döneminde Başbakan Bülent ULUSU yu dinlemiş, ULUSU’ nun bayanların başörtüsüz, erkeklerinde sakallarını keserek sakalsız olmaları hususundaki direktiflerini dinledikten sonra berbere giderek “sakal nasıl bırakılır?” diyerek berberi de şaşırtan SANCAR sakal bırakma şekillerini öğrendikten sonra başbakan Ulusunun inadına sakal bırakmıştır.
Türkiyeden ABD ye giderken, aile ve çevresinin etkisiyle Türkiyenin gelişmemesinin sebebinin islam olduğu, islamdan uzaklaşarak çağdaşlaşmak suretiyle Türkiyenin ve İslam dünyasının gelişeceğine inanıyordu.
Çocukluğundan beri kapitalizm ve sosyalizmin Türkiyenin muasırlaşmasında alternatif olabileceğine inanıyordu.
ABD de sosyal muhtevalı projelerde görev aldı. Görev aldığı en önemli projelerden biri “İnsan saadetini mutluluk ve huzurunu en iyi şekilde sağlayan Devlet yönetim sistemlerinin tesbiti” projesiydi. Devlet yönetim sistemlerini makro ve mikro açıdan ve doğayla ilişkiler açısından inceledi. Bu araştırmalardan sonra hak adalet ve menfaatler konusunda diğer sistemlerin samimi olmadığını tesbit etti.
Sistemlerin hak ve özgürlükler açısından iddiaları var. Eğitim, öğrenim hakları, adalet, barışın temel prensipleri,çevreye saygı hususlarında makro ve mikro açıdan değerlendirmeler yaptı. Sonuçta diğer sistemlerin samimi olmadıklarını tesbit etti ABD, Kızıl derelilerın haklarını ihlal etti. Kızıl dereliler öldürülmeselerdi, soy kırıma tabi tutulmasaydılar nüfusları 500 milyona kadar çıkabilirdi. Doğaya saygılı değiller. Kızılderililerle yaptıkları bütün antlaşmaları ihlal ettiler. Bu sebeple kızılderelilerle tam 178 antlaşma yaptılar. Onları çöle sürdüler . Çiçek hastalığı taşıyan battaniyelerle onlara yardım ederken çiçek hastalığı bulaştırarak kızılderilileri öldürdüler.
Somalide dünyanın en zengin balık olan denizlerini zehirlediler. Hem balıkları yok ettiler. Hemde insanları açlığa mahkûm ettiler. Somalide korsanlara destek verdiler.
Dünyada başka terör örgütlerinede destek verdiler. Sürdürülebilir barış ve huzur ortamı bırakmadılar. Kanunların yanında etik kuralları yoktur.
ABD ‘de Oto kontrolü gerçekleştirecek sistem kurulamamış, uzun süreli elektrik arızası sonucu elektrik kesilmesi sistemin zaafını ortaya çıkardı. Karanlıkta her taraf yağmalandı. Cinsel saldırılar tecavüzler oldu. Işıklar geldiğinde aynı insanlar kravatlarını kılık kıyafetlerini hiçbirşey olmamış gibi düzelterek hayatlarını devam ettirdiler. Bu durum, sisteme olan güveni sarstı.
Korede ABD askerlerinin ölüme terkedilmesi ve öldürülmeleri gerçekleri ortaya koydu, İnsanın değeri yoktu. ABD de mutluluk sürdürülebilir değil, oto kontrol müessesi yok, sistem bozulmuş, terör örgütleri kuruluyor doğaya saygı gösterilmiyor. İslamın, Fırat nehrinden abdest alsan bile suyu tasarruflu kullan direktifi ve çevre konusundaki hassasiyetini batıda tasavvur etmek mümkün değildir.
Batıda böylesine çatırdayan bir sistem varken Yetmişli yıllarda Sovyetlerin dağılması Sayın SANCAR da hayal kırıklığına sebep oldu. Sayın SANCAR Sosyalizme gençlik yıllarından beri sempati ile bakıyordu. Sosyalist kişiliği vardı. Sovyetlerin yıkılma sürecinde 3 yıl Rusya ve Türkmenistanda kaldı. Hayal kırıklığı dahada arttı. Sovyet sistemi adeta hırsızlığın meşrulaştirildığı bir sistemdi. İnsanlar mutsuzdu.
Sonuçta Kapitalist ve Sosyalist sistemlerin incelemesini yapan Sancar bu sistemlerin alternatif olmadığını tesbit etti. Bu tesbitleri yaparken bu sonuçtan hiç de memnun olmayan Sancar daha önce kaale almadığı İslamı keşfetmekten mutlu olmadı.
ABD ,Rusya dahil yaşayan sistemler ve uygulamalar tatminkar değildi. Bu sebeple islamla tanışan Sayın SANCAR peygamberimiz ve sahabi dönemini inceledi. İslamın hayatın bütün detaylarını kucakladığını sürdürülebilir saadetin sahabi dönemindeki uygulamalarla gerçekleşebileceğini keşfetti.
Ona göre günümüzde kimlik müslümanlığı Türkiyeye hakim olmuştur. Namaz kıldırma memurları islamın değerlerini müslümanlara aktaramamaktadır. Biz müslümanlar, içinde bulunduğumuz zenginliğin farkında değiliz. Sayın Sancarın dediği gibi İslamın bize sunduğu değerlerin ve zenginliklerin farkında değiliz. Bu zenginliğin farkına varanlar daha samimiyetle kulluk vazifesini yerine getiriyorlar. Bu sebeple Sayın Sancarın Amerikalı eşi müslüman olmuş islamın ABD yayılması için kitaplar yazmıştır. Benzer bir olayı, Gebzede ikamet eden bir arkadaşımızın aileside yaşamıştır. Arkadaşımızın Rusyadan akrabaları gelir.Akrabaları hristiyandır. Misafir olarak evlerinde kalmaya başlarlar. Ev sahibinin Adapazarının bir köyünde hastaları vardır. Babaanneleri âğır hasta olan ev sahibi Adapazarına hastalarını ziyaret için gideceklerini söylediklerinde Rusya’ nın Kafkasya bölgesinden gelen misafirleride hastanın bulunduğu köye gelmek istediklerini söylerler. Köye gidilir, hastaya son görevler yapılır. Hasta vefat eder. Cenaze defnedilir. Tekrar Gebzeye dönerler. Rusyadan gelen, aynı zamanda hristiyan ve Sosyolog olan misafir bütün olup bitenleri dikkatlice takip etmiştir. Arkadaşımız, Rusyadan gelen misafire köyü ve olup bitenleri nasıl değerlendirdiğini sorar. Rusyadan gelen misafir şaşkınlığını gizlemeyerek izlenimlerini anlatır. Derki o yaşlı kadınla herkes çok samimi şekilde ilgilendi helalleşildi dualar okundu aşırı derecede sevgi ve ilgi gösterildi. Sonra bayan öldü. Bayanın cenazesinin yıkandığı yere girdim bayanın çok güzel yıkandığını tertemiz giydirildiğini(kefen) kokular sürüldüğünü sonra bir kişinin (imam olarak ) öne geçtiğini diğer insanların arkada durarak namaz kıldıklarını, cenazeye çok saygı gösterildiğini ( evin balkonundan izlemiş ) ve değer verildiğini gördüğünü söyler. Ayrıca Rusyada yaşlılara, cenazelere değer verilmediğini söyler. Öbür dünya olmasa bile bu dünyada, insana, insanın cenazesine bu kadar değer verilmesinin, bu dünyada mutluluk için yeterli olduğunu söyler. Aynı bayan Rusyaya gittikten sonra islamı araştırmaya devam eder sonrada müslüman olur Aileside müslüman olur.
Uğur Mumcu bir konuşmasında Türkiye olarak hukuk sistemimizin, avrupadan farklı farklı ülkelerden alındığını, Türk insanının sadece ölürken İslam hukukuna göre defnedildiğini söylüyor. Toplumsal hayatımızın bütün detaylarından İslamın insanlığa kazandırdığı değerler uzaklaştırılmaya çalışılmaktadır. Son yıllarda geleneklerı nedeniyle erken evlenen onbinlerce Roman vatandaşımızın hapis cezası alarak ailelerinin yıkılması trajik aile dramları bunun en bariz örneğidir.
Fransız şarkiyatçılarından Prof Regis Blacher, Dans les pas de Mahomet adlı kitabında, Arap yarım adasında ilk dönemlerde çok az sayıda okur yazar olduğunu, arapların devlet nedir bilmediklerini göçebe yaşadıklarını o dönemin süper gücü ( bugünün ABD ve Rusyası) olan Bizans ve Sasani imparatorluklarına vergi verdiklerini devlet nedir bilmediklerini buna rağmen o dönemde dünyayı idare eden iki süper gücü 10 yıl gibi kısa sürede dize getirdiklerini, bunun ardında yatan gerçekleri halen anlayamadıklarını söyleyerek şaşkınlığını ifâde etmiştir. Dünyanın iki süper gücünü 10 yıl gibi kısa sürede dize getiren güç Sayın Şener Sancarın uzun araştırmalar sonucu keşfettiği sahabe dönemi islam anlayışıdır. İslamda bu süreç anne karnındayken annenin helal lokmasıyla başlar, doğumla, kulağa ezan ve kamet okunarak peygamberin kutlu yolundan ölünçeye kadar yürümekle devam eder,sayın Mumcunun ifâde ettiği gibi sadece ölümle gözler kapandıktan sonra islam yoktur. İslam insanın hayatının bütün detaylarında vardır.
Aradığı saadet yolunun İslamdan geçtiğini keşfeden Sayın SANCAR İstanbula gelir. Boşluk içindedir. Hâlâ huzursuzluğu devam etmektedir. Bir gün eski Diyanet İşleri başkanlarından biriyle karşılaşır. Başkan onu rahmetli Mehmet Zahit Kotku’nun yanına götürür. Önünde bir rahle, ders vermektedir. Dersin sonunda SANCAR a rahle üstündeki bir yazıyı göstererek oku der. Sayın SANCAR yazıyı okur yazıda ” MÜSLÜMAN, KARDEŞİNİN AYIBINI ÖRTER” yazmaktadır. Sancar aradığını bulmuştur. İNSAN İNSANIN KURDUDUR ANLAYIŞINDAN BÜTÜN INSANLARI KARDEŞ KABUL EDEN BİR HAYAT NIZAMINA ULAŞMIŞTIR.
Bizde Sayın Şener Sancar beye çok değerli tespitleri sebebiyle teşekkür ediyoruz .

Av. Necmi ÖZEN.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
1.Hukuk Müşaviri

Sevgili Ziyaretçilerimiz, REBAİB KANDİLİNİZİ VE MÜBAREK ÜÇ AYLARINIZI TEBRİK EDER FEYİZLİ VE BEREKETLİ GEÇMESİNİ NİYAZ EDERİM. başlıklı yazımızı okudunuz. Bu içerik sizlere yeterli değilse, iletişim sayfamızdan bizlere ulaşarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir