ESRARENGİZ KAR - Av. Necmi ÖZEN - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi - 1.Hukuk Müşaviri Esrarengiz KAR Av. Necmi ÖZEN – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi – 1.Hukuk Müşaviri

HIZLI DUYURULAR

ESRARENGİZ KAR

ESRARENGİZ KAR

Aralık 27th, 2018
Haberler

ESRARENGİZ KAR

Kâinat fikirlerle, manalarla dolu. Yeryüzü de bin bir mananın aksettiği, büyüleyici harikaların sergilendiği bir teşhir yeri.
İnsan ruhu yeryüzündeki harikuladelikleri göz pencerelerinden seyrediyor.
Akıl ise; bu hayret verici nakışlardaki bin bir manayı keşfederek, imana yol açan bir altın anahtar.


Soğuk bir kış gününde, binlerce metreden sağa sola uçarak esrarengiz kar taneleri iniyor. Her bir kar tanesinde de harika bir nakış, intizam ve güzellik var.
Kar tanelerinin nakışlarındaki büyüleyici sanatı fark edebilenlerden biri, Wilson A. Bentley.

Ömrünün 50 yılını vermiş ve 6000 kar tanesinin fotoğrafını çekebilmişti. Kar kristallerinden hiçbiri diğerinin aynı değildi. Daha önceleri ateist olan Bentley, kar taneleri ile ilgili kitabını şu cümle ile noktalamıştı:
“Sanki bir sanatçı, sanatını gösteriyor…
Artık inanıyorum.”


Bentley’den başka, daha pek çok kimse de on binlerce kar nakışı tespit etmişler.
Araştırmacılar 25cm.lik bir kar yağışı sırasında 0.18 metrekarelik bir sahada bir milyondan fazla kar taneciğinin bulunabileceğini belirtiyor. Bu kadar çok kristal yapı arasında mutlaka birbirinin aynı birkaç tane olabileceğini düşünebilirsiniz. Fakat insanların parmak izleri gibi, hiçbir kar kristali bir diğerinin aynı değil. Şimdiye kadar kar tanecikleri arasında, aynı büyüklükte ve şekilde, aynı sayıda su molekülü ihtiva eden iki kristal bulunamamıştır.

İntizamla çizilmiş her geometrik şekil, geometriden anlayan bir çizeni, her nakış nakkaşını bildirir. Sayılamayacak kadar çok kar tanelerindeki nakışlar da Sanatkarının (C.C) büyüklüğünü çok aşikar surette bildirmiyor mu?


Bir bakıma basit bildiğimiz sudan birbirinin aynı olmayan sayısız desenleri yaratmanın, ilim ve sanat pırıltılarını üzerinde nakşetmenin ne kadar harika bir iş olduğunu anlamak için, ille de desinatör olmak gerekmez.
İnsan olmak, mantıklı ve muhakemeli bir hakikat yolcusu olmak yeter.


Milyonlarca ton kar…
Büyükçe bir kar tanesi binlerce tek tek kristalin birleşmesi ile meydana geliyor. İlmi çevreler 12 cm. çapında kar tanelerinden bahsetmişler.
Binlerce metre yüksekten gönderilen milyonlarca ton karın “neden birbirine çarpıp büyük toplar haline gelmediği” üzerinde düşünülecek bir husus.

Tonlarca karın kütle halinde gökyüzünden başımıza düşmemesi fizikteki bazı kanunlarla izah edilebilir ve edilmelidir. Fakat kanunların kendi kendilerine iş göremeyeceği, bir hâkim olmadan kanunun tatbik edilemeyeceği de açıktır. Aksi takdirde mahkemelerde hakimlere ihtiyaç kalmazdı.

Kar yağışındaki ahenk, canlıları yaratan ve muhafaza eden Zat’ın şefkat ve kudretinin yansımasıdır.


Kıştaki yağışların dörtte üçü toprağa nüfuz eder. Halbuki yazın o güzel yağmurları o kadar hızlı gelirler ki, toprağın derinliklerine nüfuz edemeden akıp giderler. Eski bir çiftçi tekerlemesi “Kar, fakir köylünün gübresidir” der. Gerçekten, karın içinde çiftçinin arzuladığı amonyak vardır ve bu aynı miktardaki yağmura oranla çok fazladır. Aynı zamanda onun içinde daha başka birçok bileşikler de var.
Kar aynı zamanda sağlığımızın korunması bakımından da faydalıdır, çünkü havayı temizler.

Nihayet derecede sanatlı, faydalı, hikmetli, dikkatli şu işlerin, kendi kendine, rastgele olması ise, mümkün mü?

Her bir kar tanesi, kendinden ziyade sanatkarını gösterir.
Bu sanatlı, ahenkli, harika işleri yapan öyle bir “Zat”tır ki, hiçbir şey O’na ağır gelmez. Sonsuz güç ve kudreti her şeye yeter.


Kar tanelerini yeryüzüne rahmet ve lütfuyla gönderen; bütün mevcudatın dizgini elinde bulunan, gözeten, kollayıp koruyandır.
Kar tanesini gönderen, galaksileri yaratandır.
Her şeyi yoktan var eden, vücuda getiren ve her mevcuda mahsus vücut verendir.
Her mahluku ve hadiseyi kendine mahsus tarzda hikmetle ve sanatla süsleyendir.
Mevcudatı birbirinin yardımına koşturandır.

Kalplere iman bahşedendir…

Sevgili Ziyaretçilerimiz, ESRARENGİZ KAR başlıklı yazımızı okudunuz. Bu içerik sizlere yeterli değilse, iletişim sayfamızdan bizlere ulaşarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir