ALEMLERİN YARATICISININ “”KAHHAR, İsmi şerîfine, müstehak olmalarını niyâz ediyorum.